Laporan Ojt Automotif

0

UPDATED Contoh Laporan OJT KV Laporan Praktikal Laporan Latihan Industri Kolej Vokasional KV .Serta semua orang yang membaca Laporan ini KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan laporan ini sesui dengan tenggang waktu yang telah diberikan oleh pihak sekolah..Ringkasan laporan on job training ojt Laporan ojk tok mestilah ringkas, tapi mudah dipaham. then mun boleh jgn trlalu bnyak penipuan. lagik bab latar belakang organisasi ya. agak balit toke ktk org, suroh nya crita latar belakang syarikat ny. tok cuma contoh jak laa, pake rujukan ktk org. yajak lahh..Contoh laporan latihan industri full . afzan noor hisyam bin isa jabatan kejuruteraan mekanikal diploma teknologi pembuatan laporan akhir latihan industri afzan noor hisyam bin isa dtpf kilang sawit chini , felda palm industries sdn. bhd pekan, pahang darul makmur. disember ptsb ..Contoh Laporan On The Job Training Tekhnik Otomotif On The Job Training atau yang lebih dikenal dengan OJT ini merupakan suatu program yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia LPI yang diadakan sebagai Visi dan Misi LPI, yaitu mencetak Profesional yang siap bekerja. OJT ini wajib diikuti oleh seluruh .Penulis berharap laporan ini dapat membantu para pembaca khususnya bagi siswa dan siswi yang akan mengikuti program On The Job Training selanjutnya. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini..Laporan on the job training ojt . laporan on the job training ojt pt. sinar balikpapan development disusun oleh faizal innani . t reski aprilia zulvanindra . y jurusan teknik sipil politeknik negeri balikpapan ..Laporan OJT. On The Job Training cooyyy, Berdasarkan pengalaman penyusun selama masa On The Job Training OJT dan hasil pencarian data dan atau transfer knowledge kepada pegawai terkait, penyusun mengetahui beberapa penyebab permasalahan yang telah disebutkan diatas, .LAPORAN AKHIR ON THE JOB TRAINING OJT OLEH MOHAMAD ZHARIF BASYIR BIN ZAINAL ABIDIN DI PROKEL MANAGEMENT SDN. BHD. LOT , MENARA PERBADANAN, JALAN TENGKU PETRA SEMERAK, KOTA BHARU, KELANTAN KOLEJ VOKASIONAL PASIR MAS BAB . Pengenalan Kepada Latihan Industri On The .PANDUAN PENULISAN LAPORAN ON THE JOB TRAINING PROGRAM STUDI PERHOTELAN DIPLOMA I MEDITERRANEAN BALI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN JIKA ADA DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN . Latar Belakang On The Job Training Merupakan .

aftermarket auto body parts near me

Category: Uncategorized
author
No Response

Comments are closed.