Automotif Pelajaran

0

Lampiran b jadual spesifikasi tender bagi membekal, menghantar, memasang dan menguji dimana berkenaan peralatan ke sekolah menengah teknik kementerian pelajaran malaysia.VAU KIMPALAN UNTUK JURUTEKNIK AUTOMOTIF SINOPSIS Modul ini mendedahkan pelajar kepada kerja kerja kimpalan kepingan logam nipis dan membuat pembaikan kecil keatas badan kenderaan. SUKATAN PELAJARAN A. KIMPALAN GAS Dapat membezakan silinder gas serta kerja kerja penyenggaraan peralatan kimpalan gas..Sukatan pelajaran A. ELEKTRIK ASAS Pengenalan kepada litar siri, selari dan siri selari, penggunaan alat uji elektrik asas seperti voltmeter, ammeter, Ohmeter dan lampu uji serta melakukan kerja kerja pendawaian asas..Kursus ini menjalankan latihan teori dan amali untuk pelajar tingkatan melalui latihan memeriksa, menservis dan membaiki kenderaan. Mata pelajaran vokasional yang ditawarkan adalah Automotif Kenderaan dan Automotif Elektriksel..Mata pelajaran vokasional yang ditawarkan adalah Automotif Kenderaan dan Automotif Elektriksel. Automotif Kenderaan Objektif Melakukan kerja kerja merombak, memeriksa, menservis, membaiki dan mendiagnosis kerosakan sistem sistem enjin dan kenderaan..Membandingkan kesesuaian ketiga tiga MPK Automotif yang telah dibina untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Amalan Automotif Petrol dansel merentas jantina pelajar di dalam Penilaian Formatif Kelompok Kecil PFKK . Persoalan Kajian..Juruteknik Automotif PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN. Graduan Diploma Teknologi Autotronik DTA juga berpeluang untuk melanjutkan pengajian mereka ke Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dalam peringkat Ijazah Sarjana Muda. PERMOHONAN ONLINE. .Fasiliti bengkel automotif kolej vokasional setapak Di sini terdapat sebuah bengkel baru yang menempatkan mesin untuk mengangkat kereta JEK yang serba moden. Bangunan bengkel yang sedia ada pula menempatkan beberapa jenis model enjin kereta antaranya model enjin kereta kancil, bas dan banyak lagi peralatan automotif..Senarai Kolej Vokasional KV Dan Kursus Ditawarkan.Pasti ramai pelajar lepasan Tingkatan yang berminat untuk menyambung pengajian menengah atas di Kolej Vokasional KV dan Sekolah Menengah Teknik SMT .Dengan permintaan pekerjaan dalam bidang kemahiran, ianya merupakan pilihan alternatif buat pelajar dengan Sijil SVM kini juga setara dengan Sijil Pelajaran Malaysia SPM ..Oleh itu Kementerian Pelajaran pada masa itu telah berunding dengan kerajaan kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia agar sistem pentadbiran dan kurikulum di sekolah sekolah agama diselaraskan dengan sekolah menengah harian..

new auto parts store

Category: Uncategorized
author
No Response

Comments are closed.