Automotif Bermaksud

0

Kamus.net is the largest english indonesia english dictionary on the net. Find more about bermaksud, the meaning of bermaksud, bermaksud related information and bermaksud translations in Kamus.net.ASIS bermaksud A utomotive S imulator for dr I ver behaviourysi S . Ia adalah satu sistem yang melibatkan dua modul bersepadu yang perlu dipasang dan dioperasi bersama sama untuk mencapai objektif bagi menilai dan melatih pemandu untuk kecekapan pemanduan yang lebih baik..Di dalam industri automotif, di dalam memahami butiran butiran yang berkaitan dengan layanan cukai jualan ke atas aktiviti aktiviti pengilangan, pengimportan dan pengangkutan kenderaan, nilai jualan serta nilai import, selaras dengan dasar dan.CPS bermaksud _____. A. Cam Power Sport B. Cam Power Switching C. Cam Profile Switching D. Cam Performance Switching Induction Air Fuel Manifold C. Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin berada pada kelajuan tinggi B. Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin berada pada kelajuan rendah C.SULIT ..Dalam kejuruteraan automotif, indikasi pam minyak yang menunjukkan takah 'E' bermaksud 'Enough for km' bukan 'Empty'. Kenderaan anda boleh dipandu sejauh kilometer dengan kelajuan di bawah kmj..Bahagian kejuruteraan automotif jabatan pengangkutan jalan garis panduan kelulusan jenis kenderaan pindaan disediakan oleh bahagian kejuruteraan. adalah dikenakan cukai dan merupakan sebahagian daripada pendapatan kasar penggajiannya. Kawalan ke atas majikan bermaksud a bagi suatu syarikat, kuasa seseorang pekerja .L bermaksud Luft atau udara di dalam bahasa Jerman. Di dalam sistem ini ECU mengukur kadar udara yang masuk samada secara jisim atau isipadu bagi menentukan kadar pancitan yang diperlukan manakala D bermaksud Druck atau tekanan di dalam bahasa Jerman..` ` Menjana nilai ekonomi yang berterusan Menghasilkan transformasi dan integrasi optimum industri nasional ini ke dalam jaringan industri seranta .

auto repair parts

Category: Uncategorized
author
No Response

Comments are closed.